Kategorie
Promocje
Zobacz wszystkie
Darmowa wysyłka
Zamówienia na kwotę powyżej 400,00 zł i maksymalnej wadze paczki nie przekraczającej 30 kg
Producenci
Odbiór osobisty

Produkty zamówione w naszym sklepie można również odebrać osobiście w siedzibie firmy.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Regulamin

STRONY TRANSAKCJI
Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym zwaną dalej Klientem, może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwaną dalej Klientem. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.wulkanizatorzy.pl zwaną dalej Sprzedawcą jest właściciel Sklepu - firma PHU KRANC z siedzibą w Kaliszu przy ul.Tuwima 6. NIP PL6180001581, REGON 250791769. Firma zarejestrowana jest w EDG pod nr.19223/1998 wydaną przez Prezydenta Miasta Kalisza.
 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
Przedmiotem transakcji prowadzonych przez wymienione wyżej strony są produkty zawarte w ofercie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień na witrynie www.wulkanizatorzy.pl odbywa się 24 godziny na dobę poprzez:
1. wypełnienie formularza w Sklepie po dokonaniu wyboru towarów
lub
2. wysłanie wiadomości e-mail zawierającej numer katalogowy oraz nazwę towarów i ilości, na adres: biuro@wulkanizatorzy.pl
bądz
3.wysłanie zamówienia faksem na numer całodobowy  62  594-09-14
oraz
4.telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.00, tel. 602 524-997  lub  62  760-38-55


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Minimalna wartość zamówienia to 50 zł brutto. Przy zamówieniach o wartości równej lub większej niż 400 zł brutto i maksymalnej wadze paczki nie przekraczającej 30 kg. koszty przesyłki i ubezpieczenia towaru pokrywa Sprzedawca,( nie dotyczy to wysyłki opon ).
Termin realizacji, czyli czas od momentu potwierdzenia zamówienia do wysłania paczki wynosi z reguły 1-2 dni robocze.

Uwaga !
W sytuacji gdy na formularzu zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie będzie zrealizowane.

W przypadku braku zamówionego towaru Sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o najszybszym, możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia, natomiast gdy wystąpi brak części zamówionego towaru, na Państwa życzenie wyślemy aktualnie dostępny towar lub zrealizujemy całe zamówienie w późniejszym terminie.

Podając swój adres e-mail, otrzymacie Państwo  potwierdzenie zamówionego towaru. W przypadku podania numeru telefonu otrzymają Państwo dodatkowo informację smsem o terminie wysyłki, numerze paczki i kwocie pobrania ( usługa relizowana przez Pocztę Polską ). Jeżeli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo otrzymania potwierdzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem PHU KRANC do wystawienia dokumentu sprzedażowego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Złożenie zamówienia lub zapytania w firmie PHU KRANC jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PHU KRANC danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883. Właściciel Sklepu Internetowego zapewnia, że podane przez Klienta dane będą używane tylko w celu realizacji zamówień oraz informowania o aktualnej ofercie sklepu z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z  "Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29-08-1997 r "  i w żadnym przypadku nie będą one przekazywane osobom trzecim. Informujemy jednocześnie, że naszym Klientom przysługuje prawo usunięcia w dowolnym momencie swojego adresu elektronicznego z naszej bazy adresowej.


FORMY PŁATNOŚCI

1. Gotówka przy odbiorze towaru.                                                                                                                         
2. Karta płatnicza, której operatorem jest PayPro SA, w bezpiecznym systemie zakupów Przelewy24      
3. Bezpośredni elektroniczny szybki przelew bankowy Przelewy24
4. Przedpłata na podstawie faktury Pro-Forma.
5. BLIK - płatność mobilna Przelewy24     

Przelew powinien zostać zrealizowany na rachunek firmy:
     PKO BP   55 1020 2212 0000 5602 0025 2015


DOSTAWA PRODUKTÓW
Termin realizacji, czyli czas od momentu potwierdzenia zwrotnego zamówienia do otrzymania paczki wynosi :
1. za pośrednictwem firmy kurierskiej od 1 do 2 dni roboczych.
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej od 1 do 3 dni roboczych.
W razie nieobecności odbiorcy:
1. kurier firmy spedycyjnej dostarcza ponownie przesyłkę następnego dnia roboczego.
Jeżeli nie otrzymacie Państwo paczki lub żadnej informacji o niej, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą.


REKLAMACJE, GWARANCJE
I ZWROTY
Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, aby spisał protokół w Państwa obecności, a następnie należy skontaktować się z naszą firmą  tel.602 524 997. Okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi 12 miesięcy, z wyjątkiem towarów oznaczonych inaczej.
Zgodnie z  art. 10 pkt. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) w okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie odbywa się według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych dokona zwrotu pieniędzy, na podane przez Klienta konto bankowe.

Produkty zakupione w naszym sklepie można zwrócić w terminie 14 dni od daty odbioru spełniając następujące warunki:
1. towar nie może być uszkodzony i używany.
2. powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz z dołączonym osprzętem.
3. wieloczęściowe produkty nie mogą być zdekompletowane,
4. jakiekolwiek metki i zawieszki nie powinny być oberwane,
5. do zwracanego towaru należy dołączyć kopie dokumentu zakupu w celu wystawienia korekty,


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawne. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.


KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO
Informujemy, że:
1.administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest firma PHU KRANC z siedzibą przy ul.Tuwima 6 w Kaliszu 62-800, tel.602 524 997, adres e-mail: biuro@wulkanizatorzy.pl
2.celem zbierania danych jest wystawienie dokumentu sprzedażowego oraz listu przewozowego (realizacja zamówienia).
3.przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji i wykonania umowy sprzedaży.
5.w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy sprzedażowej.
6.dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7.dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8.administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.twoje dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wymienionych wyżej celów i obowiązków ustawowych.


KONTAKT

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z firmą PHU KRANC   tel.602 524 997. Państwa pytania, uwagi, sugestie i informacje o zaistniałych problemach dotyczące Sklepu Internetowego są dla nas bardzo ważne, można je przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@wulkanizatorzy.pl

UWAGA !!!
Jesteśmy autorami zdjęć i opisów towarów umieszczonych w sklepie internetowym WULKANIZATORZY.PL. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstu bądź zdjęć do celów informacyjno-handlowych bez zezwolenia firmy PHU KRANC jest ZABRONIONE i stanowi naruszenie praw autorskich (Dz. U. Nr 24 poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 poz.170) jednocześnie pociąga za sobą konsekwencje prawne.